kecerdasan buatan

Pencapaian Umělá (UI, kecerdasan buatan perisik, AI) telah memberi maklumat yang lebih baik kepada pihak polis untuk membuktikan kebolehan intelektual. Definisi pojmu "inteligentní chování" je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon

Lebih Lanjut
Tinggalkan komen